Puterea râsului/The power of laughter

Shares

Crezi că râsul este o reacție voluntară? Ei bine, te informez că nu e. Puțini sunt cei ce se forțează să râdă și le și iese de parcă ar fi un râs natural. Și băgați de seama: râsetele forțate sunt ușor de detectat! Râsul este contagios și sunt convinsă că știai asta. Probabil nu de puține ori ți s-a întâmplat să auzi un râset ce te-a îndemnat și pe tine să izbucnești în hohote.

Dacă ești deprimat sau dacă ești într-o stare în care optimismul tău nu este la cote maxime, ține minte  ce ne recomandă doctorul Robert Provine, expert în râs. „Petreceți timp în preajma mai multor persoane. Șansele de râs sunt astfel mult mai ridicate, iar râsul social mult mai benefic decât cel solitar.” După spusele aceluiași expert, dacă  râdem între zece și cincisprezece minute pe zi, ardem între zece și patruzeci de calorii. Dacă e așa, fetelor, de azi înainte asta e cura de slăbire pe care o adoptăm!

Pe de altă parte, râsul este atrăgător. Asta este și explicația pentru care ne place să stăm în preajma oamenilor zâmbitori. S-a demonstrat că femeile râd mai mult decât bărbații, iar acestora din urmă le place sa le facă pe doamne să râdă. Așa că, ladies, râdeți la glumele bune ale aleșilor voștri,  și-i veți face să vă iubească și mai mult. Domnilor, să știți că pentru a cuceri o femeie, nimic nu se compară cu simțul umorului.

Acum să trecem la un alt nivel. Terapia prin râs este adoptată de tot mai multe centre de îngrijire a sănătății. De ce? Reduce hormonii de stres stimulând funcția imunitară și astfel crește automat calitatea vieții. Poate ați auzit de populația Hunza din norul Pakistanului. Acestui loc i se mai spune și Valea Vieții și este bine cunoscut faptul că acești oameni trăiesc peste o sută de ani și au copii la vârste înaintate,  între șaptezeci și nouazeci de ani, iar pe langă alimentația specifică zonei și pe lângă munca neîncetată pe care aceștia o depun, s-a observat de către oamenii de știință că acești oameni râd foarte mult.

Râsul e bun, dar plânsul mai folositor uneori. Domnițelor?


ENGLISH

Are you thinking about the fact that laughter is a volunteer reaction? Well, I inform you it’s not. There are very few those who are forcing themselves to laugh and it works suddenly like it would be a real laugh. And pay attention – the forced laughter it’s easy to be detected. Laughter it is contagious and I am sure you knew that. Probably it happened to you at least once to heard someone laughing  and to make you laugh too.

If you are depressed or simply if your optimism it’s not up there, keep in mind what doctor Robert Provine recommends us -> “Spend time around more people. The chances to laugh are bigger and the social laughter more beneficial than the solitary one.” As the doctor said, if we laugh between ten and fifteen minutes daily, we burn between ten and forty calories. If so, ladies, starting today this is the diet we are going to adopt.

On the other hand, laughter it’s attractive. This is the explanation for which we like to stay around smiling people. It’s proved that women laugh more than men, and that men love to make women to laugh. So, ladies, laugh to your man’s good jokes and you’re going to make him love you even more. Gents, it’s important for you to know that to win a woman it’s important to make her laugh like no one else because nothing compares to humor.

Now let’s take another step. The laugh therapy is adopted by more and more health care centers. Why? Because reduces the stress level by stimulating the immune system and this way the quality of life rises. Maybe you heard about Hunza people from Northern Pakistan. This place is known like The Life Valley and it’s well known that this people live more than one hundred years and that they have children at the ages between 70 and 90 years old. And besides the food they eat and the work they do, the scientists observed they laugh a lot.

The laugh is good, but crying is more beneficial sometimes. Ladies?

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *